Norm-prosjektet

Skolen er med i et prosjekt som skal være med å utvikle en nasjonal norm for hva som er god skriving. Vurdering av skriving er et område som gjennom årene har vært arbeidet lite systematisk mot, og de nasjonale myndighetene har derfor besluttet at det skal utvikles en nasjonal norm for dette. Bøler skole er så heldige at vi er kommet med i dette prosjektet, som strekker seg over 2 skoleår.

I første rekke vil det involvere elever og lærere på 3., 4., 6. og 7. trinn, men kompetanse og opplæring vil komme hele skolens personale til gode. 3. og 6. trinn vil delta begge skoleårene, 4. og 7. bare inneværende skoleår.

Vi er svært godt fornøyd med at vi er blant 18 skoler i hele landet som får delta i dette prosjektet, og ser fram til en spennende utvikling av forbedret skrivekompetanse både blant lærere og elever på Bøler skole.