Hovedseksjon

Bøler skolekor

Bøler skolekor

Bøler skolekor er et av Oslos største skolekor med ca. 80 medlemmer fordelt på aspirantkor og hovedkor. I tillegg er Oslo Vocalis, et damekor på 30 medlemmer knyttet til koret.
Bøler skolekor ble stiftet i 1973 av Ingvild Beisvåg, lærer ved Bøler skole. Nåværende dirigent Vigdis Oftung overtok koret i 1975. Hun har med sin solide musikalske bakgrunn og sitt sterke engasjement ledet koret fram til utallige spennende musikalske opplevelser.

Øvingstider:
Aspirantkoret øver i bakre kapell, Bøler kirke på tirsdager kl. 15.30-16.15. Hovedkoret øver i kapellet på Bøler kirke på tirsdager
Skolekoret øver fra kl. 16.30–18.30 og Ungdomsgruppen fra kl. 17.15–19.15

Bøler skolekor beriker nærmiljøet med konserter ved høytider, vår og høst. Koret arrangerer loppemarked en helg på våren.
For mer informasjon se: bolerskolekor.no. Her finner du kontaktinformasjon, skjema for innmelding og oppdaterte terminlister.