Hovedseksjon

Hvite Busser-tur

Turer med Hvite Busser er et samarbeid mellom foresatte og Bøler skole. Turen skjer i skoletiden, og er en del av Bølers skoles antirasistiske arbeid. Bøler skole tildeles ikke midler til å kunne dekke kostnadene ved en slik tur, og turen finansieres gjennom et samarbeid mellom dugnadsinnsats av foresatte og elever, og støtte fra FAU og skolen, samt støtte fra andre bidragsytere.

 5 dagers tur

Hvite Busser-tur gjennomføres i 10. klasse. Bøler skoles elever reiser på 5 dagers tur.

 Økonomigruppe av foresatte

Det er viktig at det så snart som mulig på 8. trinn etableres en økonomigruppe av foresatte. Fordelen med å melde seg til økonomigruppa er at medlemmene av økonomigruppa har 1. prioritet på å delta på reisen som representant for de foresatte. Det bør være minimum 6 medlemmer av økonomigruppa.

 Økonomigruppas bidrag

Planlegge og organisere aktiviteter som bringer inn midler til turen. Aktuelle tiltak:

o   Skrive og sende søknader til aktuelle bidragsytere

o   Organisere salg av ulike artikler: kakebokser, sitteunderlag, toalettpapir med mer

o   Organisere flaskeinnsamling, kakelotteri, kunstlotteri med mer

o   Andre tiltak som kan være inntektsbringende – kun fantasien setter grenser

o   Opprette konto for turen og føre regnskap for innsamlede midler

o   Overføre midler til Bøler skole for dekning av turen

Delta på møter med skolen for å planlegge turen

 

Fordeling av innsamlede midler

Midlene som skaffes til veie, enten det er som dugnad, salg eller støtte, tildeles reisekassen som omfatter alle elever. Det er ikke anledning til å øremerke midler til enkeltelever.

Innsamlede midler har i hovedsak dekket reisekostnader for elever og foresatte. Bøler skole har fått disponere ”gratisplassene” til lærerne, og dekker i tillegg andre kostnader i forbindelse med lærernes deltakelse på turen.

 

Bøler skoles bidrag

  • Faglig forberedelse til og etterarbeid etter turen
  • Avklare hvilke lærere og hvor mange lærere som skal delta på turen
  • Bistå økonomigruppa i innsamlingen av midler fra aktivitetene
  • Samarbeide med økonomigruppa (foresatte som reiser) om opplegg, regler og oppgavefordeling på turen