Hvite Busser-tur

Turer med Hvite Busser er et samarbeid mellom foresatte og Bøler skole. Turen skjer i skoletiden, og er en del av Bølers skoles antirasistiske arbeid. Bøler skole tildeles ikke nok midler til å kunne dekke kostnadene ved en slik tur, og det er foresattes ansvar å skaffe midler til å gjennomføre turen med Hvite Busser.

 

5 dagers tur

Hvite Busser-tur gjennomføres i 10. klasse. Bøler skoles elever reiser på 5 dagers tur.

 

Økonomigruppe av foresatte

Det er viktig at det så snart som mulig på 8. trinn etableres en økonomigruppe av foresatte. Fordelen med å melde seg til økonomigruppa er at medlemmene av økonomigruppa har 1. prioritet på å delta på reisen som representant for de foresatte. Det bør være minimum 6 medlemmer av økonomigruppa.

 

Økonomigruppas bidrag

 • Planlegge og organisere aktiviteter som bringer inn midler til turen. Aktuelle tiltak:
  • Skrive og sende søknader til aktuelle bidragsytere
  • Organisere salg av ulike artikler: kakebokser, sitteunderlag med mer
  • Organisere flaskeinnsamling, kakelotteri, kunstlotteri med mer
  • Andre tiltak som kan være inntektsbringende – kun fantasien setter grenser
  • Opprette konto for turen og føre regnskap for innsamlede midler
  • Overføre midler til Bøler skole for dekning av turen
 • Delta på møter med skolen for å planlegge turen

 

Fordeling av innsamlede midler

Det er flere måter å tenke seg en fordeling av de innsamlede midler på. Det bør opprettes en egen konto som de inntjente midlene samles på i en felles pott. Midlene kan så fordeles etter deltakelse på aktiviteter/elevens inntjening. Det bør føres lister over elevene og deres deltakelse på de ulike aktivitetene, og innbetaling av inntjente midler. Midler som skaffes til veie via søknader og støtte bør fordeles på alle elvene som skal reise.

Innsamlede midler har i hovedsak dekket reisekostnader for elever og foresatte. Bøler skole har fått disponere ”gratisplassene” til lærerne, og har dekket andre kostnader i forbindelse med lærernes deltakelse på turen.

 

Bøler skoles bidrag

 • Faglig forberedelse til og etterarbeid etter turen
 • Avklare hvilke lærere og hvor mange lærere som skal delta på turen
 • Bestille turen og overføre betaling for turen til Hvite Busser
 • Bistå økonomigruppa i innsamlingen av midler fra aktivitetene
 • Samarbeide med økonomigruppa (foresatte som reiser) om opplegg, regler og      oppgavefordeling på turen