Hovedseksjon

Leirskole

LEIRSKOLE

Som tidligere vedtatt i DS gjelder følgende ved bestilling av leirskole: 

Prosess ved bestilling av leirskole

 • På foreldremøte på 1. trinn orienteres foreldrene  om de valgte leirskolealternativene:
      
       A. Gudbrandsdal leirskole - høst/vinter
       B. Villmarkstunet leirskole - høst/vinter
       C. Kruge leirskole - sommer
       D. Kragerø maritime leirskole - sommer
      
 • Skolen bestemmer i hvilken tidsperiode leirskoleoppholdet skal skje, og om det skal skje samlet for hele trinnet    

 • Skolen bestiller leirskoleopphold for hele trinnet på samme eller forskjellige leirskoler som nevnt ovenfor, og bestilling gjøres på 2. trinn ila. høstsemesteret
      
 • Når avreise nærmer seg , bestiller kontaktlærer(ne) transport for gruppen(e), eventuelt dele buss med en annen gruppe som skal på samme leirskole.
 • Kontaktlærer(ne)/skolen ordner med betaling til leirskolen og transportselskapet.