Eksamen 2019

Skriftlig eksamen:

 

Onsdag 14. mai kl. 09.00: Opplysning om trekkfag, skriftlig eksamen

Onsdag 16. mai kl. 09.00:  Eksamen i matematikk

Fredag 21. mai: Eksamen i norsk hovedmål

Tirsdag 22. mai: Eksamen i norsk siemål

Onsdag 24. mai: Eksamen i engelsk

 

 

Muntlig eksamen:

 

Fredag 12. juni: Opplysning om trekkfag, muntlig eksamen, pulje 2

Tirsdag 14. juni: Prøvedag muntlig eksamen, pulje 2