AKS uke 2

aaa

Hei og godt nyttår!

I forbindelse med oppstart av nytt semester har vi gjort noen forandringer i organiseringen av aktiviteter gjennom året på AKS. Først og fremst har vi delt opp året i aktivitetsperioder. En aktivitetsperiode varer i 5 eller 6 uker og dette er da varigheten til alle aktivitetene i denne perioden (noen få aktiviteter går over 2 perioder). Første aktivitetsperiode er på 6 uker og varer fra og med uke 2 til og med uke 7. I uke 9 begynner ny aktivitetsperiode, med nye aktiviteter. Halvårsplanen, med oversikt over hvilke aktiviteter vi tilbyr fram til sommeren ligger nå ute på hjemmesiden.

For aktivitetene som krever påmelding vil disse legges ut fortløpende(publiseres på fredager som tidligere). Det er viktig for oss at dere snakker med barna om aktivitetene de skal meldes på, da vi noen ganger samler barn til aktiviteter som ikke vet at de er påmeldt og ikke har lyst/motivasjon til å være med.

 

I forbindelse med den nye organiseringen blir det også en endring når det gjelder ukeplaner. I stedet for de gamle ukeplanene blir det nå periodeplaner som følger aktivitetsperiodene. Her vil dere finne informasjon om barnas sluttider på skolen(AKS-start), måltid de ulike dagene, bordaktivitet og planlagte aktiviteter, samt hvem som er på uteområdet fra egen avdeling.

Som dere ser av periodeplanen er nå basene åpne (bordaktivitet) fra etter skoleslutt (etter mat de dagene man går rett fra skole til spising). Her vil barna i stor grad kunne være med å bestemme hva de vil gjøre, men det vil også de ulike dagene settes fram utstyr til forskjellig aktiviteter. Som det ble sendt ut en egen melding om, vil krysslistene nå være på avdeling fra AKS-start til kl. 16:00. De ansatte som er inne på basen den dagen har ansvaret for utkrysning. Etter klokken 16:00 samles vi i b-bygg slik som før og krysslistene vil da være samlet der.

 

En utfordring for oss på AKS har vært å få gjennomført avdelingsmøter regelmessig nok. Dette har det vært viktig for oss å få gjort noe med, da det er viktig at de ansatte på avdelingene har en arena hvor de får planlagt, evaluert, snakket sammen om hva som rører seg i barnegruppa, oppfølging av elever m.m. Framover vil derfor onsdagene være fri for de planlagte aktivitetene som står på periodeplanen, slik at alle trinn får gjennomført sine møter på onsdager. I perioden hvor eget trinn har møte ivaretas barna av de ansatte på de andre avdelingene og det settes i gang voksenledet lek ute for de som har lyst til å være med på det.

 

Mvh

Erik Støa Berg

Aktivitetsskoleleder