Besøk av unginfo på Bøler skole

Kariereenheten

Der ble det informert om det videregående tilbudet i Osloskolen skoleåret 2019/2020. Det var et informativt møte med mye god informasjon om valget 10.trinn skal ta 1.mars 2020.
Her finner du presentasjonen de holdt for foresatte og elever.

Presentasjon