U-trinnet til rødt nivå

Illustrasjon

Mandag 16.11 kl. 15 holdt Raymond Johansen en pressekonferanse hvor han kunngjorde at byrådet har bestemt at ungdomstrinn nå skal organiseres etter rødt nivå. Endringen gjelder allerede fra tirsdag 17.11. For oss på Bøler skole betyr det endringer for elevene både med inndeling i kohorter, tilstedeværelse på skolen og hvilke lærere de har. Utfyllende informasjon om dette er sendt til alle elever og foresatte på ungdomstrinnet.

 

På vedlagte infoskriv kan dere lese mer om hvordan skoledagen er organisert for elevene på ungdomstrinnet. Alle elever har 4 timer undervisning på skolen hver dag med faglærere. Her ivaretar vi alle de teoretiske fagene. I tillegg har elevene 1 time hjemmeundervisning hver dag med fag som normalt innebærer blanding av elever fra forskjellige klasser/kohorter (f. eks språk og valgfag), samt noen praktisk-estetiske fag. På denne måten sikrer vi at elevene får et godt faglig tilbud etter fag- og timefordelingen.

 

Vi mener at vi med denne organiseringen vil ivareta alle elevene våre på best mulig måte i en krevende tid.

 

Med vennlig hilsen

Britt Bøymo

rektor