Ledelse og ansatte

 

Ledelse

  Morten rektor

Morten Sesseng, rektor
Tlf.nr.: 23 46 43 04
morten.sesseng@ude.oslo.kommune.no

   
  Rune ass.rektor Rune Byre Gåsemyr, assisterende rektor
Tlf.nr.: 23 46 43 05
rune.gasemyr@ude.oslo.kommune.no
   
 

 

Kristine Mørk, undervisningsinspektør
Tlf.nr.: 23 46 43 08
kristine.mork@ude.oslo.kommune.no

   
  Luise c

Luiza Codreanu, undervisningsinpektør
Tlf.nr.: 23 46 43 20
luiza.codreanu@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

Sosiallærer og rådgiver:
 

Vivi-Ann Kronstad, sosiallærer barnetrinnet
Tlf.nr.: 23 46 43 07
vivi-ann.kronstad@ude.oslo.kommune.no

   
  Charlotte Niklasson, rådgiver ungdomstrinnet
Tlf.nr.: 23 46 43 06
charlotte.niklasson@ude.oslo.kommune.no
   
  Kontoret:
 

 

Gro Sommerfelt Karlsen, kontorsjef
Tlf.nr.: 23 46 43 12
gro.karlsen@ude.oslo.kommune.no

   
  Hilde førstesekretær Hilde Slydahl, konsulent
Tlf.nr.: 23 46 43 03
hilde.slydahl@ude.oslo.kommune.no
   
 

Anita Bertinussen, konsulent
Tlf.nr.: 23 46 43 13
Anita.Bertinussen@ude.oslo.kommune.no

   
  Anne Hjelmevold Cruys, vikarinnkaller
Tlf.nr.: 45 29 28 60
anne.cruys@ude.oslo.kommune.no
   
  Driftsleder:

 

Halvor liten Halvor Foss
Tlf.nr.: 23 46 43 09 / 95 99 24 43
halvor1401@osloskolen.no
   
   Bibliotekar:
  Ellen liten Ellen Fareth Bergrem, bibliotekar
Tlf.nr.: 23 46 43 11
elbea005@osloskolen.no
   
   IKT-ansvarlig:
  Arne liten

Arne K. Fried
Tlf.nr.: 23 46 43 14
arne2410@osloskolen.no