Åpningstider

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen er åpent fra klokken 07:30 til undervisningsstart 08:15, og fra undervisningsslutt til 16:45. 16:45 er også arbeidstiden over for de ansatte. Alle barn og foresatte skal derfor ha forlatt bygningen innen dette klokkeslett. Vær vennlig å respektere dette.

Skolens ferier

Aktivitetsskolen er åpen alle dager som ikke er røde bortsett fra jul- og nyttårsaften. De dagene hvor skolen er stengt og Aktivitetsskolen er åpen har vi åpningstid fra 07:30 – 16:45. I tabellen under er en oversikt over spesielle datoer i forbindelse med åpningstid for skoleåret 2019/2020.

 

Dato Hva Heldagsåpent/stengt
9. september   Valgdag Heldagsåpent
30. september til 4. oktober Høstferie Heldagsåpent
 23. desember til 1. januar Juleferie  Heldagsåpent
17. februar til 21. februar Vinterferie  Heldagsåpent
6. april til 14. april påskeferie  Heldagsåpent
1. mai Arbeidernes dag  Stengt
21. mai Kristi Himmelfartsdag Stengt
22. mai inneklemt dag Heldagsåpent
1.juni 2. pinsedag Stengt
22. juni - 30. juni Sommeråpent AKS Heldagsåpent
Hele juli måned Sommerstengt Stengt
3. august Første AKS-dag etter sommeren   Heldagsåpent

Åpningstid

Vanlige dager:

Fra 07:30 til skolestart og fra skoleslutt til 16:45

På hele dager:  

07:30 - 16:45