Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen er åpent fra klokken 07:30 til undervisningsstart 08:15, og fra undervisningsslutt til 16:45. 16:45 er også arbeidstiden over for de ansatte. Alle barn og foresatte skal derfor ha forlatt bygningen innen dette klokkeslett. Vær vennlig å respektere dette.

Skolens ferier

Aktivitetsskolen er åpen alle dager som ikke er røde bortsett fra jul- og nyttårsaften. De dagene hvor skolen er stengt og Aktivitetsskolen er åpen har vi åpningstid fra 07:30 – 16:45. I tabellen under er en oversikt over spesielle datoer i forbindelse med åpningstid for skoleåret 2019/2020.

 

Dato Hva Heldagsåpent/stengt
03.08.2020 Første AKS-dag etter sommeren   Heldagsåpent
28.09.2020-02.10.2020 Høstferie Heldagsåpent
21.12.2020-01.01.2021 Juleferie  Heldagsåpent
22.02.2021-26.02.2021 Vinterferie  Heldagsåpent
29.03.2021-05.04.2021 påskeferie  Heldagsåpent
13.05.2021 Kristi Himmelfartsdag Stengt
14.05.2021 Inneklemt dag Heldagsåpent
17.05.2021 Grunnlovsdag Stengt
24.05.2021 2. pinsedag Stengt
21.06.2021-30.06.2021 Sommeråpent AKS Heldagsåpent
Hele juli måned Sommerstengt Stengt
     

Åpningstid

Vanlige dager:

Fra 07:30 til skolestart og fra skoleslutt til 16:45

På hele dager:  

07:30 - 16:45