Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Aktivitetsskolen er åpent fra klokken 07:30 til undervisningsstart 08:15, og fra undervisningsslutt til 16:45. 16:45 er også arbeidstiden over for de ansatte. Alle barn og foresatte skal derfor ha forlatt bygningen innen dette klokkeslett. Vær vennlig å respektere dette.

Åpningstid

Vanlige dager:

Fra 07:30 til skolestart og fra skoleslutt til 16:45

På hele dager:  

07:30 - 16:45