Driftsstyret

Driftsstyret er skolens øverste myndighet, der foresatte er representert sammen med ansatte på skolen og politiske representanter oppnevnt av Bydelsutvalget i Bydel Østensjø.

Driftsstyremøter i 2019/2020

Neste møte:

Mandag 25. november 2019

Tema: Strategisk plan 2020

 

Tirsdag 20. januar 2020

Tema: Vedtak budsjett/strategisk plan

 

Tidsramme: 18.00-21.00


Alle møtene starter med et åpent kvarter der publikum kan be om ordet.
Sted: Bøler flerbrukshall, 1. etg.