Driftsstyret

Driftsstyret er skolens øverste myndighet, der foresatte er representert sammen med ansatte på skolen og politiske representanter oppnevnt av Bydelsutvalget i Bydel Østensjø.

Driftsstyremøter i 2015

Tirsdag 13. januar (arbeidsmøte)
Mandag 19. januar
Onsdag 4. mars
Mandag 13. april - utsatt.
Tirsdag 16. juni
Tirsdag 15. september
Onsdag 28. oktober
Onsdag 16. desember

Tidsramme: 18.00-21.00


Alle møtene starter med et åpent kvarter der publikum kan be om ordet.
Sted: Bøler flerbrukshall, 1. etg.

 

Drawing of a city

DRIFTSSTYREMEDLEMMER:

Foresattes representanter
Cathrin Wall (leder), cathrin.wall@gmail.com
Elisabeth E. Sørli, elisabethsorli@hotmail.com

Vara:
Sissel Rostøl Bakken, sissel.andrea@gmail.com
Einar Wilhelmsen, wilhelmseneinar@gmail.com

Politiske representanter
Jon Mannsåker (V), jmannsak@online.no
Inger Harstveit (A), inger.harstveit@skatteetaten.no
Dag Wærner (FrP), records@online.no

Vara:
Tommy Skjervold (FrP), tommy.skjervold@gmail.com
Pia Erikstad (A), pia@stokseth.no
Sverre Molandsveen (V), sverre.molandsveen@gmail.com

Ansattes representanter
Hilde M. Jacobsen, hildej2201@osloskolen.no
Geir Andreas Neset, geirn1001@osloskolen.no

Vara
Heidi S. Sørvik, heidi.sorvik@ude.oslo.kommune.no
Ellen M. Winnje, ellenw1709@osloskolen.no

Elevenes representanter
Mina Ytterli, mina1102@osloskolen.no
Ida Westmann, wester1304@osloskolen.no

Sekretær
Morten Sesseng (rektor), morten.sesseng@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city