Driftsstyret

Driftsstyret er skolens øverste myndighet, der foresatte er representert sammen med ansatte på skolen og politiske representanter oppnevnt av Bydelsutvalget i Bydel Østensjø.

Driftsstyremøter i 2017

Onsdag 20. september
Onsdag 25. oktober 
Mandag 18. desember

 

Tidsramme: 18.00-21.00


Alle møtene starter med et åpent kvarter der publikum kan be om ordet.
Sted: Bøler flerbrukshall, 1. etg.

 

Drawing of a city

DRIFTSSTYREMEDLEMMER:

Foresattes representanter
Cathrin Wall (leder), cathrin.wall@gmail.com
Elisabeth E. Sørli, elisabethsorli@hotmail.com

Vara:
Sissel Rostøl Bakken, sissel.andrea@gmail.com

Hans Jørgen Wetlesen

Politiske representanter
Yngvar Søetorp
Pia Erikstad

Eirik Thorsen

Vara:

Christian Brenden 

Drawing of a city

Inger Harstveit

Ansattes representanter

Hilde M. Jacobsen, hildej2201@osloskolen.no

Geir Andreas Neset, geirn1001@osloskolen.no

Vara

Gro S Karlsen, gro.karlsen@ude.oslo.kommune.no

Ellen M. Winnje, ellenw1709@osloskolen.no

Elevenes representanter

Velges i løpet av høsten

 

Sekretær

Morten Sesseng (rektor), morten.sesseng@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city