Driftsstyret

Driftsstyret er skolens øverste myndighet, der foresatte er representert sammen med ansatte på skolen og politiske representanter oppnevnt av Bydelsutvalget i Bydel Østensjø.

Driftsstyremøter i 2019/2020

Møteplan 2020/2021:

Tirsdag 03.03.20 (Fullstendighetserklæring)
Tirsdag 19.05.20 (1. tertialrapportering)
Mandag 21.09.20 (3. kvartalsrapportering)
Mandag 07.12.20 ( Forberedelse strategisk plan 2021)
Tirsdag 19.01.21 ( Vedtak strategisk plan og budsjett 2021)

 

Tidsramme: 18.00-21.00


Alle møtene starter med et åpent kvarter der publikum kan be om ordet.
Sted: Bøler flerbrukshall, 1. etg.

 

DRIFTSSTYREPRESENTANTER:

FOR = Foresatte, ANS = Ansatte, ELEV = Elevrepresentant, POL = Politisk oppnevnt

Elisabeth Sørli, leder, FOR
Espen Andersen, FOR
Jan Erik Marcussen, VARA FOR
Synøve Skarsbø, VARA FOR
Daniel Gisleberg, ANS
Hilde M. Jacobsen, ANS
Stine Halck, VARA ANS
Gro Sommerfelt Karlsen, VARA ANS
Brage Joachim Andersen, POL
Kristin Helene Arnesen, POL
Britt Inglingstad, POL
Gudmund Dalsbø, VARA POL
Ida Karina Kann VARA POL
Vigdis Pettersen, VARA POL
Isak Andersson Kaminsky, ELEV
Tora Elgsaas , ELEV

Fra skolens administrasjon møter:
Rektor Morten Sesseng, sekretær
Ass. rektor Rune B. Gåsemyr, referent
Kontorsjef Gro S. Karlsen, økonomiansvarlig