Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet og har derfor ikke vedtakskompetanse. Skolemiljøutvalget består av representanter for elevene, foreldreutvalget (FAU), ansatte, ledelsen og kommunen.