Hovedseksjon

Klage på karakterer

Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Orientering er skrevet for deg som er avgangselev i grunnskolen og foreldrene dine. Hvis det er noe dere ikke forstår bør dere spørre lærer eller rektor.

Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Se orientering om retten til å klage på karakterer fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus her:

Orientering om retten til å klage på karakterer.pdf