Biblioteket

eHer kan alle elever låne bøker, arbeide med prosjekter og lytte på lydbøker i lydbokkroken.


På datarommet vegg-i-vegg står det 30 pc`er til disposisjon.

Lånetiden på bøker er 4 uker, men det oppfordres til å levere så fort man er ferdig med en bok:
LLL: lån-les-levér,  da får flest mulig glede av bøkene.


Bibliotekaren kan hjelpe deg å finne stoff til oppgaven din, gi tips om internettsøk - eller anbefale deg en god bok!


Tapte eller ødelagte bøker må erstattes. Erstatningssummen avgjøres i forhold til bokas alder og aktualitet.


Foreldre ønskes velkommen innom, både for å ta en titt, og kanskje få tips om bra bøker!

 

Hilsen
Ellen
Bibliotekar

Epost: elbea005@osloskolen.no     Telefon: 23 46 43 11