Hovedseksjon

FAU

 

Involvering og godt samarbeid blant foresatte bidrar til å skape gode klassemiljøer. Det igjen gir godt læringsmiljø for elevene. Unngå negative ord om skolen, lærerne eller medelever for, eller når barn hører.

Framsnakk hverandre og bidra til at Bøler blir den beste skolen for barna våre.

 

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) Felles forum for alle foresatte med barn på skolen.

  • FAU skal sikre at foreldrene har medvirkning i barnas skolehverdag. 
  • FAU har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
  • FAU skal representere alle foreldrene ved skolen.
  • FAU skal bidra til at samarbeidet mellom skole og hjem er godt.
  • Består av 2 foreldrekontakter fra hver klasse.

Gode tips for valg av foreldrekontakter:

  • La vara automatisk rykker opp som foreldrekontakt med påfølgende valg av ny vara
  • Husk å velge foreldrekontakter på foreldremøte før sommerferien.

 

Faste aktiviteter gjennom året:

Måned

Aktivitet

August

Planlegging og forberedelse

September

FAU møte med regnskap og budsjett

 

Klassekontakter fordele natteravn vakter

Oktober/november

FAU møte

November

Refleksaksjon

Desember

Lystenning med toddy

 

Klassekontakter initiativ til juleavslutning

Januar

 

Februar

FAU-møte

Feb/mars

Foreldremøte

Mars

FAU arrangerer foresatteforedrag

Mai

17. mai arrangement hvert annet år (3. og 4. klasse)

Mai/juni

FAU-møte

Juni

Klassekontakter initiativ til sommeravslutning

 

1-2 trinn

3-4 trinn

5-7 trinn

8-10 trinn

Foresattenettverk / trygg skolevei Arrangere refleksaksjon Etablere:
  • Vennegrupper  
  • Årstidsgrupper
  • Retningslinjer for bursdager
17. mai arrangement
Følge opp vennegrupper og årstidsgrupper
Ta initiativ til å bli kjent i de nye klassene
Nye foresattenettverk
Følge opp vennegrupper og årstidsgrupper
Ta initiativ til å bli kjent i de nye klassene
Natteravn
Nye foresattenettverk
Hvite busser tur
Samarbeid med skolen om holdninger i forbindelse med skoleballet

FAU styrets medlemmer


Runa Eikbu: Leder (
runa@eikbu.com)
Kjell Einar Frøseth-Vestli: Styremedlem (kjellev@gmail.com
)
Kjetil Hovding: Styremedlem (
kjetil@hovding.no)
Anna Berntzen: Styremedlem, AKS-kontakt (
AnnaBerntzen_1@hotmail.com)
Lisa Sørli: Styremedlem, Kasserer/økonomiansvarlig (
lisa.christine.sorlie@gmail.com)

 

E-post til styret: fauboler@gmail.com