Hovedseksjon

FAU

topptekst700_150

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) Felles forum for alle foresatte med barn på skolen.

Består av 2 foreldrekontakter fra hver klasse. Det velges foreldrekontakter på foreldremøtet om våren. FAU skal styrke kontakten mellom hjemmene og skolen, og legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. FAU skal også skape kontakt mellom skolen og samfunnet. FAU kan ta opp de saker som er relevante i driftsstyret, og har to representanter der. Møtedager for FAU legges i forkant av driftsstyremøter.

Gode tips for valg av foreldrekontakter:

  • La vara automatisk rykker opp som foreldrekontakt med påfølgende valg av ny vara
  • Husk å velge foreldrekontakter på foreldremøte før sommerferien.

De faste aktivitetene gjennspeiles gjennom årshjulet nedenfor.

FAU årshjul ved Bøler skole

FAU styrets medlemmer


Runa Eikbu: Leder (
runa@eikbu.com)
Kjell Einar Frøseth-Vestli: Kasserer/økonomiansvarlig (kjellev@gmail.com
)
Kjetil Hovding: Styremedlem (
kjetil@hovding.no)
Anna Berntzen: Styremedlem, AKS-kontakt (
AnnaBerntzen_1@hotmail.com)
Hilde Nordtvedt: Styremedlem (
hildenordtvedt@gmail.com)

 

E-post til styret: fauboler@gmail.com