Bøler skoles kanalstrategi

En kanalstrategi sier noe om hvordan skolen ser for seg å kommunisere ut til sine brukere, det være seg elever, foresatte eller ansatte.

Denne er under oppdatering og kommer inn i løpet av August 2020.