Hovedseksjon

Bøler skoles kanalstrategi

En kanalstrategi sier noe om hvordan skolen ser for seg å kommunisere ut til sine brukere, det være seg elever, foresatte eller ansatte.