Trivselsundersøkelsen 2020

Her er Bøler skole

Melde fravær 1.–7. trinn

Husk å melde fravær. Ny informasjon om hvordan kommer snarlig på skolemelding og  oppdatert informasjon kommer også her på hjemmesiden.