Her er Bøler skole

Fraværstelefon 1.–7. trinn

Hvis barnet ditt ikke kommer på skolen.
Ring fraværstelefonen:
99 12 65 37
mellom kl. 07.45 og 08.00, eller send SMS.

Melding kan også sendes på e-post: fraverboler@outlook.com innen kl. 08.00.
Ikke send melding direkte til læreren.
Dette gjelder elever på 1.–7. trinn.