Hovedseksjon

IKT og personvern

Personvern har over flere år fått økt oppmerksomhet. Vi har en ambisjon om å følge de regler og retningslinjer som finnes, slik at personvernhensynet blir ivaretatt.

På ett område betyr det at vi kun tar i bruk applikasjoner som har godkjent lagring av data (GDPR). Disse godkjennes av Utdanningsetaten. I praksis betyr det for eksempel at vi ikke ber elevene om å lage en profil på applikasjoner som vi ikke har databehandleravtale med. Det kan være et et selskap som lagrer brukerdata som epostadresse utenfor EU, eller som ikke har noen garanti for at de selger data videre til en tredjepart. Et kjent eksempel på en slik aplikasjon er for eksempel Strava, som kan brukes til logging av treningsøkter. De fleste applikasjonene vi bruker har derfor FEIDE-innlogging, der brukeren ikke legger igjen epostadresse. Forlagene vi kjøper digitale læringsressurser av, har godkjente avtaler for lagring av brukerdata.

På andre områder er det vi som tar vurderinger. Vi har for eksempel valgt å aktivere funksjonen som gjør det mulig å låse opp ipad med fingeravtrykk, her har utdanningsetaten i Oslo sjekket at biometriske data kun blir lagret lokalt, og står ikke i fare for å havne i gale hender.

Utdanningsetaten i Oslo hjelper skolene i å håndtere regler og anbefalinger knyttet til personvern. På noen områder, som i skolemeldingsappen, har de fjernet muligheten for fritekst når man melder fravær. Dette er for å beskytte foresatte mot å sende helserelaterte opplysninger, som kan omfattes av personvernhensyn.

Dere kan lese mer om bruk av læringsteknologi og personvern på utdanningsetaten nettside:

https://aktuelt.osloskolen.no - Gå til fanen Bruk av læringsteknologi.