Telefonnummer:

Fraværstelefon 1.-7. trinn: 99126537
Skolens mobil: 45292860
Aktivitetsskolen: 23464322/23
AKS mobil: 47902045
M-klassen: 23464310
Bibliotek: 23464311
Helsesøster: 23464316
Ulsrud tannklinikk: 23126262