Vår profil

Bøler skole

Bøler skole ligger i Østensjø bydel, og er en 1-10 skole med 750 elever og ca. 90 ansatte i skole og Aktivitetsskole. Bøler skole åpnet i 1957. Ekornet er skolens logo. Skolen har en byomfattende klasse for elever med multifunksjonshemninger. Bøler skole ligger i naturskjønne omgivelser i et etablert boområde. Vi har nærhet til Østmarka og Østensjøvannet.

Bøler skole har vært gjennom en omfattende rehabiliteringsprosess de siste årene, og er nå en skole
godt rustet til fremtidige utfordringer.
Å implementere fagfornyelsen, har høyeste fokus kommende år. Skolen vil spesielt vektlegge trygghet
og trivsel for elevene. Utvikling av digital kompetanse står sentralt, og alle elever fra 4.–9. trinn bruker
nettbrett som arbeidsverktøy.
Bøler skole har en sterk personalgruppe som alle på hvert sitt felt yter sitt beste for elevene våre, og
vi har en egen standard for god undervisning. Skolen er aktive i "Ungt Entreprenørskap", og har flere
priser fra dette arrangementet.
Aktivitetsskolen er et lærerikt, trygt og morsomt sted å være, hvor kurs med faglig forankring i skolens
mål og planer er etablert. Å gi elevene et godt faglig utbytte også på AKS, prioriteres høyt.
Skolen deltar sammen med Østensjø bydel og Bymiljøetaten i Oslo i et prosjekt som skal anlegge et
flerbruksprosjekt på skolens gamle grusbane.