Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten i Bydel Østensjø

Gutt og jente illustrasjon

Hva er skolehelsetjenesten:

Hva er skolehelsetjenesten:

De fleste barn, unge og foreldre kan få behov for råd og veiledning for små eller store utfordringer i løpet av grunnskolen eller videregående skole. Hver skole i Bydel Østensjø har en helsesykepleier, og skolehelsetjenesten er en del av det lovpålagt helsetilbudet i kommunen.

Målet er å fremme barn og unges helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal ha et systemrettet samarbeid med skolene for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø, som for eksempel samarbeid gjennom undervisning eller gjennom ressursteamet på skolene, i tråd med Helsedirektoratet anbefalinger og skolehelsetjenestens Skolehelseplan.

Helsesykepleier er underlagt Helsepersonelloven.

 

Hva tilbyr skolehelsetjenesten:

  • Helsesykepleier på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning for elever, foreldre og lærere
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familie

 

Skolehelsetjenesten ved Bøler skole

Postadresse: Helsetjenester for barn og unge, Stallerudveien 97, 0693 Oslo

Helsesykepleier 1.-5. trinn:
Oda Birgitte Salte
Tilstede: mandag til fredag kl. 09:00-14:30
Mobil:  97 49 83 37
E-post: 
oda.birgitte.salte@bos.oslo.kommune.no


Helsesykepleier 6.-10. trinn:
Miriam Munk
Tilstede: mandag til fredag kl. 09:00-14.30
Mobil: 46 85 98 52
E-post: miriam.munk@bos.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom:

Jannicke Feilberg-Jacobsen, telefon: 48208088

Epost: jannicke.feilberg-jacobsen@bos.oslo.kommune.no