Hovedseksjon

Valgfag

Bøler skole tilbyr 8 ulike valgfag for elever på ungdomstrinnet skoleåret 2023/2024. Disse fagene er:

  • Teknologi og design
  • Demokrati i praksis
  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Medier og kommunikasjon
  • Produksjon for scene
  • Friluftsliv
  • Programmering

 

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

 

Elevene skal tilbakemelde om ønsket valgfag ved å sette opp en prioritert liste med tre valgfag. Elevene er ikke garantert å få sitt førstevalg innvilget. Les mer om valgfagene her:

Læreplaner valgfag U-trinnet