Hovedseksjon

Valgfag

Bøler skole tilbyr 7 ulike valgfag for elever på ungdomstrinnet skoleåret 2018/2019. Disse fagene er:

  • Teknologi i praksis
  • Demokrati i praksis
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Medier og informasjon
  • Sal og Scene
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Matematikk (forsert løp)

 

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

 

Elevene skal tilbakemelde om ønsket valgfag ved å sette opp en prioritert liste med tre valgfag. Elevene er ikke garantert å få sitt førstevalg innvilget. Les mer om valgfagene her:

 

https://www.udir.no/Lareplaner/Valgfag/