Bøler AKS info

Bøler Aktivitetsskole gir et tilbud til ca 270 barn. Vi er inndelt i fem baser, en for hvert trinn fra 1.-4., samt en gruppe for multifunksjonshemmede. De olika avdelningerna heter: Knerten (1.trinn), Rundomkring (2. trinn), Kanutten (3.&4. trinn) og Socrates (M-klassen) De fyra baselederne har ansvaret for den daglige driften av aktivitetsskolen.

Her på Bøler Aktivitetsskole ønsker vi at elevene har det trygt, godt og ikke minst morsomt hver dag. Det skal være rom for frilek, men også for lek startet av aktive og lekne voksne. Vi skal også tilby mange varierte og morsomme kurs og aktiviteter som er læringsstøttende og faglig forankret i Rammeplanen, men også knyttet opp mot de ulike trinnenes halvårsplaner.

Ferier

 

under oppdatering.