Bøler AKS info

Bøler Aktivitetsskole gir et tilbud til ca 270 barn. Vi er inndelt i fem baser, en for hvert trinn fra 1.-4., samt en gruppe for multifunksjonshemmede. De ulike avdelingene heter: Knerten (1.trinn), Rundomkring (2. trinn), Kanutten (3.&4. trinn) og Socrates (M-klassen). 

Sokrates benytter de samme lokalene som M-klassen gjør i skoletiden, og det er M-klassens assistenter som jobber her. AKS gir et tilbud til elevene fra kl. 8.00 til skolestart, og fra skoleslutt til kl.16.00. I tillegg er AKS åpent i skoleferiene. (Ikke juli) I AKS-tiden er det et samarbeid med den ordinære AKS slik at barna kan leke sammen og ha felles aktiviteter.

 

De fire baselederne har ansvaret for den daglige driften av aktivitetsskolen.

Her på Bøler Aktivitetsskole ønsker vi at elevene har det trygt, godt og ikke minst morsomt hver dag. Det skal være rom for frilek, men også for lek startet av aktive og lekne voksne. Vi skal også tilby mange varierte og morsomme kurs og aktiviteter som er læringsstøttende og faglig forankret i Rammeplanen, men også knyttet opp mot de ulike trinnenes halvårsplaner.