Hovedseksjon

Om Bøler AKS

Bøler Aktivitetsskole gir et tilbud til ca 300 barn. Vi er inndelt i fem baser, en for hvert trinn fra 1.-4., samt en gruppe for multifunksjonshemmede. De ulike avdelingene heter: Knerten (1.trinn), Rundomkring (2. trinn), Kanutten (3.&4. trinn) og Socrates (M-klassen). 

Sokrates benytter de samme lokalene som M-klassen gjør i skoletiden, og det er M-klassens assistenter som jobber her. AKS gir et tilbud til elevene fra kl. 8.00 til skolestart, og fra skoleslutt til kl.16.00. I tillegg er AKS åpent i skoleferiene. (Ikke juli) I AKS-tiden er det et samarbeid med den ordinære AKS slik at barna kan leke sammen og ha felles aktiviteter.

 

De fire baselederne har ansvaret for den daglige driften av aktivitetsskolen.

Her på Bøler Aktivitetsskole ønsker vi at elevene har det trygt, godt og ikke minst morsomt hver dag. Det skal være rom for frilek, men også for lek startet av aktive og lekne voksne. Vi skal også tilby mange varierte og morsomme kurs og aktiviteter som er læringsstøttende og faglig forankret i Rammeplanen, men også knyttet opp mot de ulike trinnenes halvårsplaner.

Hele/halve plasser

Aktivitetsskolen tilbyr to typer tilbud:

* Hel plass, som gir fritt antall timer til disposisjon

* Halv plass, som gir inntil 12 timer per uke, disponert ut fra eget behov. I skoleferier gjelder inntil 2 dager pr. uke 

 

 

Fra 01.01.16 vil det kun være mulig å søke om halvdagsplass to ganger i året. Søknadsfrist for høsthalvår er satt opp til 15.mai og søknadsfrist til vårhalvår er satt opp til 15.november. Frist for søknad til ordinært opptak til plass i Aktivitetsskolen, er som før 1.april.

 

 

Oppsigelse av plass:

Oppsigelse av plass gjøres ved å registrere elektronisk skjema på Oslo kommune sine sider.

 

Oppsigelsestiden regnes fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du f.eks opp 5. mai går barnet ut mai og juni.