Våre baser

1. trinn, baseleder Erik Støa Berg, erik.stoa.berg@ude.oslo.kommune.no

2. trinn,  baseleder Björn Jivhem, bjorn.jivhem@ude.oslo.kommune.no

3. trinn, baseleder Monica G Andersen, monica.andersen@ude.oslo.kommune.no

4. trinn, baseleder Stine Storbekken, stine.storbekken@ude.oslo.kommune.no

Fellesmail (Bruk som kopi), aks.boler@osloskolen.no

M-klassen, baseleder Marina Rudaa, marina.rudaa@boler.gs.oslo.no