Hovedseksjon

Om Bøler AKS

Bøler Aktivitetsskole gir et tilbud til ca 300 barn. Vi er inndelt i fem baser, en for hvert trinn fra 1.-4., samt en gruppe for multifunksjonshemmede. De ulike avdelingene heter: Knerten (1.trinn), Rundomkring (2. trinn), Kanutten (3.&4. trinn) og Socrates (M-klassen). 

Sokrates benytter de samme lokalene som M-klassen gjør i skoletiden, og det er M-klassens assistenter som jobber her. AKS gir et tilbud til elevene fra kl. 8.00 til skolestart, og fra skoleslutt til kl.16.00. I tillegg er AKS åpent i skoleferiene. (Ikke juli) I AKS-tiden er det et samarbeid med den ordinære AKS slik at barna kan leke sammen og ha felles aktiviteter.

 

De fire baselederne har ansvaret for den daglige driften av aktivitetsskolen.

Her på Bøler Aktivitetsskole ønsker vi at elevene har det trygt, godt og ikke minst morsomt hver dag. Det skal være rom for frilek, men også for lek startet av aktive og lekne voksne. Vi skal også tilby mange varierte og morsomme kurs og aktiviteter som er læringsstøttende og faglig forankret i Rammeplanen, men også knyttet opp mot de ulike trinnenes halvårsplaner.

Hele/halve plasser

Dette er en heltidsplass

  • Barnet kan være på Aktivitetsskolen 12, 5 timer eller mer per uke
  • Barnet kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier når AKS er åpen

Med gratis deltidsplass får du redusert pris på heltidsplass. Se hva du må betale for en heltidsplass i AKS.

Dette er en deltidsplass

Deltidsplass (ikke gratis deltidsplass)

Se hvilke trinn på hvilke skoler som tilbyr gratis deltidsplass.

Ved vanlig deltidsplass:

  • barnet kan være på Aktivitetsskolen 12 timer i uken. Timene kan benyttes før og etter skoletid. Skolen avgjør organiseringen.
  • du kan søke om å kjøpe utvidet tid (f.eks i forbindelse med ferier. Avtal dette direkte med skolen).
  • AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har deltidsplass. Se hva du må betale for deltidsplass.

Gratis deltidsplass

Se hvilke trinn på hvilke skoler som tilbyr gratis deltidsplass.

Ved gratis deltidsplass:

  • barnet kan være på AKS 12 timer per uke. Skolen fordeler timene jevnt ut over uken og kun etter skoletid.
  • barnet kan være 2 dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.
  • barnet kan være på AKS ½ dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager.
  • AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
  • du kan ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.

Les om hva du må betale for heltidsplass ved AKS dersom du har gratis deltidsplass.

Oppsigelse og permisjon