Hovedseksjon

Skolens historie

1. skoledag

Bøler skole åpnet i 1957. Ekornet er skolens logo.

Bøler skole ligger i Østensjø bydel, og er en 1-10 skole med 750 elever og ca. 90 ansatte i skole og Aktivitetsskole. Skolen har en byomfattende klasse for elever med multifunksjonshemninger. Bøler skole ligger i naturskjønne omgivelser i et etablert boområde. Vi har nærhet til Østmarka og Østensjøvannet.

Bøler skole ønsker å være i front når det gjelder å utvikle den enkelte elevs muligheter. God vurderingskompetanse og tett oppfølging av den enkelte elev er viktige elementer i dette arbeidet. Skolen er kommet med på den nasjonale satsningen "Vurdering for læring". Skolen har innført "Early Years" på småskoletrinnet. Engelskfaget er et stort satsningsområde. Skolen har stort fokus på å utvikle et trygt og forutsigbart læringsmiljø, og er en del av Connect-programmet. Skolen satser også mye på kultur, og er en aktiv bruker av den kulturelle skolesekken.

Vi er øvingsskole for Høgskolen i Oslo.

Nærmere informasjon om skolens resulater finnes i Kvalitetsportalen.

kart over skolen