Hovedseksjon

Ordensregler

Utover ordensreglene henvises til opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo kommune. Dette finner du nettbasert her: Ordensregler i Osloskolen

 

 

 

 

Osloskolens regler og råd for bruk av IKT-utstyr