Påmeldinger, info & bilder

Påmeldinger til aktiviteter skjer via mail. Informasjon om aktivitetene legges ut på denne siden.

Send påmeldinger til bjorn.jivhem@ude.oslo.kommune.no