Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet skal fremme elevenes interesser og føre videre arbeidet til klasserådene for å skape et godt og engasjert miljø. Det er vanlig at elevrådet på ungdomstrinnet legger frem årsmelding for klasseråd, rektor og driftsstyret. Vi har nå også fått igang elevråd på barnetrinnet og, elever helt ned til og med tredje trinnet tar oppgaven svært alvorlig. Elevene er også representert i skolens driftsstyre, arbeidsmiljøutvalg og skolemiljøutvalg.


Kontaktlærer for elevrådet er Vivi-Ann Kronstad.
vivi-ann.kronstad@ude.oslo.kommune.no. Tlf. 23 46 43 00/07