Eksamen 2020

Skriftlig eksamen:

 

Fredag 15. mai kl. 09.00: Opplysning om trekkfag, skriftlig eksamen

Tirsdag 19. mai :  Eksamen i matematikk

Onsdag 20. mai: Eksamen i engelsk

Tirsdag 26. mai: Eksamen i norsk hovedmål

Onsdag 27. mai: Eksamen i norsk sidemål

 

 

Muntlig eksamen:

 

Fredag 5. juni: Opplysning om trekkfag, muntlig eksamen, pulje 1

Tirsdag 9. juni: Prøvedag muntlig eksamen, pulje 1

Onsdag 10. juni: Opplysning om trekkfag, muntlig eksamen, pulje 2

Fredag 12. juni: Prøvedag muntlig eksamen, pulje 2