Hovedseksjon

M-klassen

Skoledagen er fra kl.8.30 til kl. 13.50.

Klassen har 6 elever, 2 spesialpedagoger og 4 assistenter. Elevene har behov for tett oppfølging så alle følges av en voksen hele skoledagen.  M-klassen deltar på fellesarrangementer med resten av skolen og samarbeider med ordinærklasser når dette er naturlig. I storefri har M-klassen besøk av barn fra ulike klassetrinn for lek og samspill.

Sakkyndig vurdering fra PPT  legges til grunn for elevenes IOP, og denne omfatter hele skoledagen. Den enkelte elevs timeplan sikrer en fast struktur gjennom dagen og uka, og er ment å gi elevene forutsigbarhet og  tilpasset faglig progresjon.

Hovedfokus for opplæringen er kommunikasjon, samhandling, gode opplevelser og fysisk aktivitet, alt tilpasset den enkelte. Klassen har aktiviteter i gruppe og individuelt. Undervisningen er temabasert, og er forankret i halvårsplaner.

Vi er ute en tur hver dag enten i nærområdet, i skogen eller i butikken. En dag hver uke er vi på tur hele dagen. Målet for disse turene er tilpasset tema for perioden etter halvårsplanen. Mandager er fast badedag på Bølerbadet, i godt oppvarmet vann. Den enkelte elev har svømmeopplæring etter individuelle behov.

Vi samarbeider med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra flere bydeler, og det jobbes tverrfaglig for å sikre elevene et helhetlig tilbud for å opprettholde/videreutvikle fysiske og sansemotoriske ferdigheter.

Aktivitetsskolen er i de samme lokalene og det er M-klassens assistenter som jobber her. AKS gir tilbud til elevene fra kl.8 til skolestart og fra skoleslutt til kl.16.00, samt i skoleferiene. (Ikke juli) I AKS-tiden er det et samarbeid med den ordinære AKS slik at barna kan leke sammen og ha felles aktiviteter. Dette er organisert gjennom M-klubben.

Avdelingsleder: Christin Løvaas Lund