Hovedseksjon

Aktiviteter

På Aktivitetsskolen tilbyr vi mange lærerike og morsomme kurs og aktiviteter. Et kurs er en aktivitet hvor det er et mål for hva barna skal lære og en progresjon i det vi gjør.

En aktivitet har også mål, men har ikke nødvendigvis den samme progresjonen. Noen kurs/aktiviteter foregår hele året, mens andre går i en eller flere perioder.


Aktivitetene/kursene er knyttet til de fire områdene i Rammeplanen:

1. Natur, teknikk og miljø
2. Fysisk aktivitet og lek
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Mat og helse

 

Alle kurs skal ha et faglig og sosialt mål. De faglige målene knyttes opp mot Kunnskapsløftet og det de ulike trinnene jobber med på skolen. De sosiale målene har basis i skolens Connect-regler.

Leksetilbud

Aktivitetsskolen ser viktigheten av å ha et leksetilbud, slik at barn som har mange aktiviteter etter skoletid har muligheten til å få gjort leksene sine før dette. AKS bidrar ved å ha et leksetilbud mandag-torsdag fra 14.30-15.00 i tilsyn av voksne.

Lister aktiviteter