Hovedseksjon

Aktiviteter

På Aktivitetsskolen tilbyr vi mange lærerike og morsomme kurs og aktiviteter. Et kurs er en aktivitet hvor det er et mål for hva barna skal lære og en progresjon i det vi gjør.

En aktivitet har også mål, men har ikke nødvendigvis den samme progresjonen. Noen kurs/aktiviteter foregår hele året, mens andre går i en eller flere perioder.


Aktivitetene/kursene er knyttet til de fire temaområdene i Rammeplanen:

1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling

2. Kunst, kultur og kreativitet

3. Fysisk aktivitet

4. Mat og helse 

 

Alle kurs skal ha et faglig og sosialt mål. De faglige målene knyttes opp mot Kunnskapsløftet og det de ulike trinnene jobber med på skolen. 

Lister aktiviteter