Velkommen til skolestart mandag 16. august

Jente i klasserom

Velkommen til skolestart mandag 16. august!

 

I fjor gjennomførte vi det rareste og mest annerledes skoleåret i moderne historie. Fortsatt vil det være ting som ikke er helt tilbake til "normalen", selv om skolene i Oslo starter på grønt nivå til uken. Vi opprettholder enkelte rutiner for smittevern. Det vil blant annet ikke være anledning for elevene å bevege seg helt fritt på skolens område. Vi vil ha definerte områder for hvor elevene kan oppholde seg i friminuttene. Områdene vil bli fordelt på trinn.

 

Mandag 16. august organiseres slik:

  • 1. trinn begynner kl. 09.30 og slutter kl. 12.00.

Oppmøte og opprop ved flaggstanga. Ytterligere informasjon til skolestartere og foresatte ligger vedlagt i eget skriv.

 

  • 2. – 10. trinn møter kl. 09.00 og slutter kl. 13.20.

Alle elever må ha med mat og drikke.

 

Elevene på 2. – 10. trinn møter tidligst 10 minutter før oppstart på oppmerket plass, slik de var vant med før sommeren. Der møtes de av kontaktlærer. Elevene i småskolen vil bli møtt av voksne ved inngang til skolens område. Foresatte kan ikke gå inn i skolegården eller skolebygningen. Elever som møter til morgenåpning på AKS kan følges inn i skolegården fram til kl. 08.00.

 

Pr i dag er skolene på grønt nivå. Grønt nivå innebærer at ingen syke skal møte på skolen, at det skal være god hygiene og normalt renhold. Man skal unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) og ansatte skal holde god avstand til andre ansatte, men ellers kan skolene opprettholde vanlig organisering av avdelinger/klasser/grupper. Kohortene utgår, og barn og elever kan være sammen på tvers av avdelinger, klasser og trinn. Vi følger vanlig fag- og timefordeling. Barn som trenger trøst og kos skal selvfølgelig få det!

Vi er bedt om å være forberedt på overgang til et strengere tiltaksnivå dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig på et senere tidspunkt.

 

Fravær

Det er slutt på muligheten til å få slettet fravær pga korona. Inntil eventuelt ny beskjed fra myndighetene vil det fra skolestart være ordinær fraværsføring som gjelder for alle elever. Ordinære fratrekksregler gjelder for ungdomsstrinnet.

 

Skole-hjem samarbeid

Vi ønsker å opprettholde et godt samarbeid med foresatte og FAU skoleåret 2021-2022. Vi ønsker derfor å begynne med foreldremøter allerede i uke 34, så fremt det er mulig etter gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Foreldremøtene vil bli gjennomført i skolens aula etter de retningslinjene som gjelder på gjennomføringstidspunktet. Dersom du er syk, i karantene eller isolasjon, kan du ikke delta. Det vil kunne bli overføring av møtene på TEAMS.

Skolen kommer tilbake med mer informasjon om dato for møtene etter skolestart.

 

Hvordan blir det på AKS?

Vi ønsker fortsatt å beskytte både elever og ansatte (og familiene der hjemme) ved å begrense foresattes mulighet til å oppholde seg på skolens område ved levering på AKS. Ved levering til morgenåpning kan eleven følges inn i skolegården. Etter kl 08.00 skal levering skje ved skolens grenser. På morgenen vil det kun være inspeksjon på skolens framside. Det vil ikke være inspeksjon ved grusbanen. Elever som kommer denne veien kan følges til huskestativene/turnstativene.  

Foresatte skal ikke inn i skolebygningen uten spesiell avtale på morgenen. Det vil bli anledning til å hente/organisere klær etc på ettermiddagene når trykket er mindre og færre kommer samtidig.

På AKS vil elevene være klassevise inne, og på trinn ute. Dersom grønt nivå vedvarer vil det bli oppmykning av rutinene og mer samvær på trinn.

Vi fortsetter med matservering som ivaretar smittevern. Elevene spiser klassevis med trinnet. Det vil fortsatt være gode rutiner for håndvask og ekstra renhold i spiseområdene.

Vi opprettholder retningslinjene om at leker og kosedyr må bli hjemme.

 

Tøyskift

Elevene må ha med tøyskift og innesko. Elevene må ta med seg brukt skiftetøy hjem for vask, og ta det med tilbake dagen etter.

 

Allergier

Vi opplever innimellom at vi har uønskede hendelser i forbindelse med allergier. Vi ber om at dere informerer skolen dersom eleven har allergier (eller andre medisinske forhold som kan påvirke skoledagen).

 

Vi har elever på flere trinn som har sterk nøtte- og/eller peanøtt-allergi. Dette innebærer for noen av dem at selv eksponering via flater gir utslag. Vi henstiller derfor alle til å unngå å sende med nøtter/peanøtter på skolen. Matvarer med mulig spor av nøtter skal være greit.  

 

Til slutt; husk godt smittevern også på grønt nivå

  • Ingen skal møte på skole eller AKS hvis de er syke
  • Vask hender før dere kommer på skolen
  • Voksne må holde minst 1 meter avstand til andre voksne
  • Foresatte kan ikke gå inn i skolegården eller skolebygningen på morgenen

 

På vegne av alle ansatte; vi gleder oss veldig til mandag morgen og vi sees i skolegården fra kl. 08.50!

 

Med vennlig hilsen

Britt, rektor