Hovedseksjon

Velkommen til skolestart mandag 22. august

Elever i skolegården

1. trinn begynner kl. 10.00 og slutter kl. 12.30.

Oppmøte og opprop ved flaggstanga. Elevene blir ropt opp i klassene sine og går til klasserommet med lærerne. Foreldre kan være med inn i 10 minutter. Elevene kan hentes kl. 12.30 eller benytte seg av AKS sitt tilbud. Elevene må ha med mat og drikke.

2. – 10. trinn møter kl. 09.00 og slutter kl. 13.20.

Alle elever bør ha med mat og drikke.

Fra tirsdag 23. august følger vi vanlig timeplan på alle trinn.

Mer informasjon for 2. – 10. trinn vil komme fra kontaktlærerne uka før skolestart.

Informasjon om foreldremøter vil komme på skolemelding innen skolestart.