Hovedseksjon

Drømmeskolen

Drømmeskolen

 Modellen inngår å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i ungdoms- og videregående skoler, ut i fra et helsefremmende perspektiv.

 

Bøler skole har lang erfaring med Drømmeskolen og ønsker å skape et læringsmiljø hvor elevene våre kan oppleve trygghet og tilhørighet, og bruke ressursene sine, samtidig hvor den psykiske helsen til hver enkelt elev fremmes.Drømmeskolen består av ulike komponenter som skaper kontinuitet og rammer for skolens helhetlige arbeid med læringsmiljøet:

 

Drømmeklassen er en prosess som begynner i hver ny klasse i løpet av de to første skoleukene, og som fortsetter gjennom skoleåret. Dette er en systematisk måte å jobbe med å fremme et positivt læringsklima i klassen. Klassen og kontaktlærer jobber med deltakende prosesser og kommunikasjonsøvelser for å finne fram til felles mål for læringsmiljøet.

 

Elevmentorene er de viktigste aktørene og selve hjertet i Drømmeskolen. De har en helt spesiell rolle som forbilder for andre elever på skolen. De er også viktige når skolen skal kartlegge hvilke behov elevene på skolen har for å oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. Elevmentorene får opplæring og veiledning i hvordan de kan bidra til at medelever føler seg sett og ivaretatt når de er på skolen. Deres oppgaver er blant annet å:

 

·       ta imot nye elever når de begynner på skolen

 

·       bidra til å skape samhold og gode relasjoner i nye klasser

 

·       lage aktiviteter på skolen som skaper inkluderende møteplasser

 

·       holde temasamlinger for medelever om bl.a. «vennskap og relasjoner»

 

 

 Drømmeskolen på Bøler skole er oppbygd med en kordinator, ressursgruppe bestående av kontaktlærere på 8.trinn og elevmentorer. Skoleåret 2017/2018 har Bøler 12 engasjerte og dyktige elevmentorer fra 9 og 10.trinn, som bistår 8.trinn i å bli kjent og skape trivsel. De har fått to dager med kursing og har gjennomgått flere refleksjoner angående rollen som elevmentor og hvilke oppgaver det innebærer.

 

 Mer informasjon om Drømmeskolen og Voksne for barn kan hentes her; https://vfb.no/no/vi_tilbyr/drommeskolen/om_drommeskolen/