Bruk av IST Everyday for foresatte

Osloskolen lanserer Skolemelding

Fra høsten 2020 må dere som foresatte oppdatere kontaktinformasjonen deres selv via IST Everyday. Dette mår gjøres hvis dere bytter adresse, telefonnummer eller mailadresse. Mer informasjon om dette og hvordan det gjøres finner dere her på skolens hjemmeside (lenken et annet sted på siden)