Informasjon om mandag 25. januar på Bøler skole

Illustrasjon.

Aller først: Ungdomstrinnet er allerede organisert på rødt nivå, og vil ha skoledag som planlagt. Altså «vanlig» skole for 8. - 10. trinn neste uke - inkludert mandag. 

Informasjonen under gjelder KUN 1. - 7. trinn

I samråd med skolens tillitsvalgte og verneombud har vi bestemt at mandag 25. januar blir  hjemmeskole for alle elever på 1. - 7. trinn. I praksis vil skolen være stengt for elever denne dagen.

Skolens ansatte trenger tid sammen for å sikre god organisering og godt pedagogisk innhold i tiden fremover. Vi vil derfor bruke mandagen sammen med lærerne for å sikre dette. 

Mandag 25. januar blir det oppstartsmøte i TEAMS for alle klasser kl. 9.00. Der vil det bli gitt oppgaver som elevene kan jobbe med denne dagen. Det vil ikke bli undervisning etter timeplanen. 

AKS holder også stengt mandag 25. januar. De ansatte bruker tiden sammen for å sikre at AKS også ivaretar alle smittevernshensyn med organiseringen på rødt nivå.

Skolen vil ha tilbud om tilsyn til elever med særskilte behov, og elever med foresatte i samfunnskritiske yrker. Gjelder dette ditt barn så må du ta kontakt med:

Guro Trefall (Guro.trefall@ude.oslo.kommune.no) for elever på 1. - 4. trinn

Kristine Mørk (Kristine.mork@ude.oslo.kommune.no) for elever på 5. - 7. trinn

Vi må ha beskjed innen søndag kl. 14 for å sikre bemanning for disse elevene. 

Tilbudet om tilsyn gjelder også i AKS-tiden for elever på 1. - 4. trinn. 

Det vil komme mer informasjon om organisering i morgen kveld. 

 

Med vennlig hilsen

Britt Bøymo